Zakres usług:

Prowadzenie wszystkich rodzajów księgowości:
- księgi handlowe
- księga przychodów i rozchodów
- rejestry VAT
- karta i ryczałt

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa
Wyprowadzanie zaległości księgowych
Sporządzanie deklaracji i sprawozdań w tym rocznych deklaracji podatkowych
Pomoc przy zakładaniu firmy

Przy ustaleniu ceny bierzemy pod uwagę następujące czynniki:
- rodzaj prowadzonej działalności
- liczbę dokumentów księgowych
- liczbę wspólników
- liczbę zatrudnionych
- zakres powierzonych spraw